Kardiovaskulární medicína

Stáhnout knihu

Kniha je bezplatně k dispozici odborné veřejnosti na základě registrace uživatele a svolení vydavatele
Kniha je určena pouze odborné a zdravotnické veřejnosti

Telemedicína

Zpět

Václav Durdil

22.1 Úvod a historie
22.2 Druhy telemedicínských služeb
   22.2.1 Kontakt mezi lékaři
   22.2.2 Kontakt mezi lékařem a pacientem
22.3 Využití telemedicíny v kardiologii