Kardiovaskulární medicína

Stáhnout knihu

Kniha je bezplatně k dispozici odborné veřejnosti na základě registrace uživatele a svolení vydavatele
Kniha je určena pouze odborné a zdravotnické veřejnosti

Obsah

1 Anatomie srdce (6 stran)
2 Fyziologie srdce a krevního oběhu, základy hemodynamiky (7 stran)
3 Vyšetřovací metody v kardiologii (19 stran)
4 Rizikové faktory aterosklerózy (9 stran)
5 Ateroskleróza a její komplikace (5 stran)
6 Stabilní ischemická choroba srdeční (9 stran)
7 Akutní koronární syndromy (14 stran)
8 Revaskularizace myokardu (5 stran)
9 Pacient po infarktu myokardu (5 stran)
10 Plicní embolie (8 stran)
11 Plicní hypertenze (8 stran)
12 Chlopenní vady (13 stran)
13 Vrozené srdeční vady u dospělého pacienta (18 stran)
14 Infekční endokarditida (8 stran)
15 Zánětlivé onemocnění myokardu (5 stran)
16 Kardiomyopatie (16 stran)
17 Onemocnění perikardu (9 stran)
18 Srdeční nádory (5 stran)
19 Elektrokardiografie (6 stran)
20 Bradyarytmie (14 stran)
21 Tachyarytmie (49 stran)
22 Telemedicína (3 strany)
23 Arteriální hypertenze (8 stran)
24 Srdeční selhání (18 stran)
25 Kardiogenní šok (3 strany)
26 Akutní stavy v kardiologii (9 stran)
27 Bolest na hrudi (5 stran)
28 Dušnost (4 strany)
29 Synkopa (5 stran)
30 Kardiologický pacient před extrakardiální operací (3 strany)
31 Srdce a sport (4 strany)
32 Onemocnění periferních tepen (16 stran)
33 Onemocnění aorty (10 stran)
34 Onemocnění periferních žil a lymfatických cév (8 stran)
35 Mimotělní oběh a mechanické podpůrné systémy (6 stran)
36 Operační přístupy v kardiochirurgii (4 strany)
37 Chirurgická léčba ischemické choroby srdeční (8 stran)
38 Chirurgická léčba vrozených srdečních vad (8 stran)
39 Chirurgická léčba získaných srdečních vad (9 stran)
40 Chirurgická léčba arytmií (4 strany)
41 Transplantace srdce (5 stran)
42 Časná pooperační péče v kardiochirurgii dospělých (5 stran)
43 Chirurgická léčba onemocnění aorty (7 stran)
44 Chirurgická léčba onemocnění periferních tepen (5 stran)
45 Chirurgie žil (4 strany)