Kardiovaskulární medicína

Stáhnout knihu

Kniha je bezplatně k dispozici odborné veřejnosti na základě registrace uživatele a svolení vydavatele
Kniha je určena pouze odborné a zdravotnické veřejnosti

Tachyarytmie

Zpět

Lucie Riedlbauchová

21.1 Mechanizmy vzniku arytmií
   21.1.1 Poruchy tvorby vzruchu
   21.1.2 Poruchy vedení vzruchu
21.2 Supraventrikulární tachyarytmie
   21.2.1 Supraventrikulární extrasystoly
   21.2.2 Sinusová tachykardie
   21.2.3 Junkční rytmus
   21.2.4 Atrioventrikulární nodální reentry tachykardie
   21.2.5 Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom a atrioventrikulární reentry tachykardie
   21.2.6 Fokální síňové tachykardie
   21.2.7 Flutter síní
   21.2.8 Fibrilace síní
21.3 Komorové tachyarytmie
   21.3.1 Základní typy komorových arytmií
   21.3.2 Komorové arytmie u strukturálně zdravého srdce
   21.3.3 Komorové arytmie u ischemické choroby srdeční
   21.3.4 Komorové arytmie u kardiomyopatií
   21.3.5 Vrozené arytmické syndromy
   21.3.6 Arytmická bouře
21.4 Léčba tachyarytmií
   21.4.1 Farmakoterapie
   21.4.2 Elektrofyziologické vyšetření a katetrizační ablace
   21.4.3 Implantabilní kardiovertery-defibrilátory