Kardiovaskulární medicína

Stáhnout knihu

Kniha je bezplatně k dispozici odborné veřejnosti na základě registrace uživatele a svolení vydavatele
Kniha je určena pouze odborné a zdravotnické veřejnosti

Infekční endokarditida

Zpět

Miloslav Špaček, Jiří Fiedler

14.1 Epidemiologie    
14.2 Patofyziologie   
14.3 Klinický obraz    
14.4 Diagnostika    
   14.4.1 Mikrobiologický průkaz    
   14.4.2 Echokardiografické vyšetření    
   14.4.3 Pomocná vyšetření   
   14.4.4 Pravděpodobnost onemocnění    
14.5. Léčba    
   14.5.1 Farmakologická léčba    
   14.5.2. Chirurgická léčba   
   14.5.3 Endokarditida chlopenních protéz   
   14.5.4 Infekční endokarditida na elektrodách pacemakerů a defibrilátorů
   14.5.5 Infekční endokarditida postihující narkomany  
   14.5.6 Infekční endokarditida u vrozených srdečních vad  
14.6 Prevence