Kardiovaskulární medicína

Stáhnout knihu

Kniha je bezplatně k dispozici odborné veřejnosti na základě registrace uživatele a svolení vydavatele
Kniha je určena pouze odborné a zdravotnické veřejnosti

Vrozené srdeční vady u dospělého pacienta

Zpět

Jana Páleníčková

13.1 Defekt septa komor
   13.1.1 Patofyziologie
   13.1.2 Klinický obraz
   13.1.3 Diagnostika
   13.1.4 Průběh onemocnění
   13.1.5 Léčba
13.2 Defekt septa síní
   13.2.1 Patofyziologie
   13.2.2 Klinický obraz
   13.2.3 Diagnostika
   13.2.4 Průběh onemocnění
   13.2.5 Léčba
13.3 Atrioventrikulární septální defekt
   13.3.1 Patofyziologie
   13.3.2 Klinický obraz
   13.3.3 Diagnostika
   13.3.4 Průběh onemocnění
   13.3.5 Léčba
13.4 Fallotova tetralogie
   13.4.1 Patofyziologie
   13.4.2 Klinický obraz
   13.4.3 Diagnostika
   13.4.4 Průběh onemocnění
   13.4.5 Léčba
13.5 Otevřená tepenná dučej
   13.5.1 Patofyziologie
   13.5.2 Klinický obraz
   13.5.3 Diagnostika
   13.5.4 Průběh onemocnění
   13.5.5 Léčba
13.6 Koarktace aorty
   13.6.1 Patofyziologie
   13.6.2 Klinický obraz
   13.6.3 Diagnostika
   13.6.4 Průběh onemocnění
   13.6.5 Léčba
13.7 Transpozice velkých tepen
13.8 Korigovaná transpozice velkých tepen
13.9 Ebsteinova anomálie trikuspidální chlopně
13.10 Fontanovská cirkulace