Kardiovaskulární medicína

Stáhnout knihu

Kniha je bezplatně k dispozici odborné veřejnosti na základě registrace uživatele a svolení vydavatele
Kniha je určena pouze odborné a zdravotnické veřejnosti

Akutní koronární syndromy

Zpět

Josef Veselka

7.1 Úvod a definice
7.2 Etiologie a patofyziologie
7.3 Klinický obraz
7.4 Diagnostika
   7.4.1 Fyzikální vyšetření
   7.4.2 Biomarkery
   7.4.3 Zobrazovací metody
   7.4.4 Diferenciální diagnóza
7.5 Průběh onemocnění
7.6 Léčba  
   7.6.1 Přednemocniční a nemocniční léčba infarktu myokardu s elevací ST-segmentu
   7.6.2 Přednemocniční a nemocniční léčba nestabilní anginy pectoris a infarktu myokardu bez elevace ST-segmentů
7.7 Komplikace akutního infarktu myokardu
   7.7.1 Ischemie myokardu
   7.7.2 Srdeční selhání
   7.7.3 Hypertenzní reakce
   7.7.4 Plicní edém
   7.7.5 Aneuryzma
   7.7.6 Poruchy srdečního rytmu
   7.7.7 Plicní embolie
   7.7.8 Poinfarktová perikarditida
   7.7.9 Mechanické komplikace
7.8 Pacient po akutním koronárním syndromu
   7.8.1 Medikamentózní léčba
   7.8.2 Prognóza a její ovlivnění
   7.8.3 Zásady životosprávy