Kardiovaskulární medicína

Stáhnout knihu

Kniha je bezplatně k dispozici odborné veřejnosti na základě registrace uživatele a svolení vydavatele
Kniha je určena pouze odborné a zdravotnické veřejnosti

Rizikové faktory aterosklerózy

Zpět

Petr Hájek

4.1 Úvod
4.2 Neovlivnitelné rizikové faktory aterosklerózy
   4.2.1 Věk a pohlaví
4.2.2 Genetické faktory
4.3 Ovlivnitelné rizikové faktory aterosklerózy
   4.3.1 Kouření
   4.3.2 Dyslipidemie
   4.3.3 Arteriální hypertenze
   4.3.4 Diabetes mellitus
   4.3.5 Nadváha a obezita
   4.3.6 Výživa
   4.3.7 Nedostatek fyzické aktivity
   4.3.8 Psychosociální rizikové faktory
   4.3.9 Kardiometabolický syndrom
4.4 Stanovení kardiovaskulárního rizika