Kardiovaskulární medicína

Stáhnout knihu

Kniha je bezplatně k dispozici odborné veřejnosti na základě registrace uživatele a svolení vydavatele
Kniha je určena pouze odborné a zdravotnické veřejnosti

Chirurgická léčba onemocnění aorty

Zpět

Radovan Fiala, Vilém Rohn

43.1 Úvod
43.2 Disekce aorty
   43.2.1 Disekce typu A
   43.2.2 Disekce typu B
43.3 Aneuryzma aorty
   43.3.1 Aneuryzma břišní aorty (AAA)
   43.3.2 Hrudní a torakoabdominální aneuryzma
43.4 Lerichův syndrom
43.5 Traumata aorty
43.6 Postižení větví aortálního oblouku
   43.6.1 Bezpulzová nemoc
   43.6.2 Subclavian steal syndrom