Kardiovaskulární medicína

Stáhnout knihu

Kniha je bezplatně k dispozici odborné veřejnosti na základě registrace uživatele a svolení vydavatele
Kniha je určena pouze odborné a zdravotnické veřejnosti

Časná pooperační péče v kardiochirurgii dospělých

Zpět

Tomáš Vymazal

42.1 Úvod a základní principy pooperační péče
   42.1.1 Základní principy pooperační péče
   42.1.2 Monitorované parametry
   42.1.3 Nejčastěji používaná intravenózní farmaka
42.2 Základní vybrané postupy v intenzivní pooperační péči
   42.2.1 Vědomí
   42.2.2 Oběh
   42.2.3 Ventilace
   42.2.4 Diuréza
   42.2.5 Krvácení
   42.2.6 Udržování tělesné teploty
   42.2.7 Další