Kardiovaskulární medicína

Stáhnout knihu

Kniha je bezplatně k dispozici odborné veřejnosti na základě registrace uživatele a svolení vydavatele
Kniha je určena pouze odborné a zdravotnické veřejnosti

Chirurgická léčba vrozených srdečních vad

Zpět

Tomáš Matějka

38.1 Úvod
38.2 Vrozené srdeční vady
   38.2.1 Otevřená tepenná dučej
   38.2.2 Koarktace aorty
   38.2.3 Defekt síňového septa  
   38.2.4 Defekt komorového septa
   38.2.5 Defekt atrioventrikulárního septa
   38.2.6 Fallotova tetralogie
   38.2.7 Transpozice velkých arterií
   38.2.8 Stenóza plicnice
   38.2.9 Atrézie plicnice
   38.2.10 Trikuspidální atrézie a vady s funkční jedinou komorou
   38.2.11 Aortální stenóza
   38.2.12 Syndrom hypoplazie levého srdce
   38.2.13 Další méně časté vrozené srdeční vady
38.3 Tumory srdce
38.4 ECMO a dlouhodobé podpory oběhu
38.5 Transplantace srdce