Kardiovaskulární medicína

Stáhnout knihu

Kniha je bezplatně k dispozici odborné veřejnosti na základě registrace uživatele a svolení vydavatele
Kniha je určena pouze odborné a zdravotnické veřejnosti

Mimotělní oběh a mechanické podpůrné systémy

Zpět

Vilém Rohn

35.1 Úvod
35.2 Princip mimotělního oběhu
   35.2.1 Způsoby kanylace
   35.2.2 Oxygenátor
   35.2.3 Čerpadlo
35.3 Ochrana myokardu, kardioplegie
35.4 Hypotermie
35.5 Mechanické srdeční podpory
35.6 Extrakorporální membránová oxygenace