Kardiovaskulární medicína

Stáhnout knihu

Kniha je bezplatně k dispozici odborné veřejnosti na základě registrace uživatele a svolení vydavatele
Kniha je určena pouze odborné a zdravotnické veřejnosti

Onemocnění periferních žil a lymfatických cév

Zpět

Petra Zimolová, Jakub Honěk

34.1 Úvod
   34.1.1 Prevence tromboembolické nemoci
   34.1.2 Vyšetřovací metody v diagnostice onemocnění periferních žil
34.2 Trombóza hlubokého žilního řečiště
   34.2.1 Etiologie a patogeneze
   34.2.2 Klinický obraz
   34.2.3 Diagnostika
   34.2.4 Léčba
34.3 Trombóza povrchového žilního řečiště
   34.3.1 Etiologie a patogeneze
   34.3.2 Klinický obraz
   34.3.3 Diagnostika
   34.3.4 Léčba
34.4 Chronické žilní onemocnění
   34.4.1 Etiologie a patogeneze
   34.4.2 Klinický obraz
   34.4.3 Diagnostika
   34.4.4 Léčba
34.5 Onemocnění lymfatických cév
   34.5.1 Etiologie a patogeneze
   34.5.2 Klinický obraz
   34.5.3 Diagnostika
   34.5.4 Léčba