Kardiovaskulární medicína

Stáhnout knihu

Kniha je bezplatně k dispozici odborné veřejnosti na základě registrace uživatele a svolení vydavatele
Kniha je určena pouze odborné a zdravotnické veřejnosti

Onemocnění periferních tepen

Zpět

Petra Zimolová, Jakub Honěk

32.1 Úvod a klinický obraz
32.2 Diagnostika
   32.2.1 Diferenciální diagnostika  
   32.2.2 Fyzikální vyšetření
   32.2.3 Neinvazivní vyšetřovací metody
   32.2.4 Invazivní vyšetřovací metody
32.3 Ischemická choroba dolních a horních končetin
   32.3.1 Akutní končetinová ischemie
   32.3.2 Chronická ischemická choroba dolních a horních končetin
32.4 Fibromuskulární dysplazie
32.5 Cystická degenerace adventicie
32.6 Kompresivní syndromy
32.7 Viscerální ischemie
32.8 Vaskulitidy
   32.8.1 Tromboangiitis obliterans (Buergerova choroba)
   32.8.2 Ostatní vaskulitidy
32.9 Vazospastická onemocnění
   32.9.1 Raynaudův fenomén
   32.9.2 Akrocyanóza
   32.9.3 Livedo reticularis
   32.9.4 Erytromelalgie
32.10 Onemocnění karotických tepen
32.11 Onemocnění renálních tepen