Kardiovaskulární medicína

Stáhnout knihu

Kniha je bezplatně k dispozici odborné veřejnosti na základě registrace uživatele a svolení vydavatele
Kniha je určena pouze odborné a zdravotnické veřejnosti

Dušnost

Zpět

Pavol Tomašov

28.1 Mechanizmy vzniku dušnosti
28.2 Patofyziologie a diferenciální diagnostika dušnosti
   28.2.1 Centrální příčiny
   28.2.2 Poruchy ventilace
   28.2.3 Poruchy difuze plynů
   28.2.4 Poruchy plicní cirkulace
   28.2.5 Poruchy transportu plynů kardiovaskulárním systémem
   28.2.6 Poruchy buněčného dýchání
28.3 Diagnostika
   28.3.1 Anamnéza
   28.3.2 Fyzikální vyšetření
   28.3.3 Laboratorní a pomocná vyšetření
28.4 Léčba