Kardiovaskulární medicína

Stáhnout knihu

Kniha je bezplatně k dispozici odborné veřejnosti na základě registrace uživatele a svolení vydavatele
Kniha je určena pouze odborné a zdravotnické veřejnosti

Akutní stavy v kardiologii

Zpět

David Alan, Josef Veselka, Miloslav Špaček

26.1 Úvod
26.2 Kardiopulmonální resuscitace
   26.2.1 Základní životní podpora
   26.2.2 Rozšířená životní podpora
   26.2.3 Oběhová zástava ve speciálních situacích
   26.2.4 Poresuscitační péče a postupy
26.3 Dočasná kardiostimulace
26.4 Intraaortální balonková kontrapulzace
26.5 Extrakorporální membránová oxygenace