Kardiovaskulární medicína

Stáhnout knihu

Kniha je bezplatně k dispozici odborné veřejnosti na základě registrace uživatele a svolení vydavatele
Kniha je určena pouze odborné a zdravotnické veřejnosti

Arteriální hypertenze

Zpět

Miloslav Špaček, Jiří Fiedler

23.1 Prevalence
23.2 Definice, klasifikace a etiopatogeneze
23.3 Měření krevního tlaku
23.4 Vyšetřovací algoritmus
23.5 Léčba
23.6 Přehled jednotlivých skupin antihypertenzních látek
   23.6.1 Základní antihypertenziva
   23.6.2 Další skupiny antihypertenziv
23.7 Rezistentní hypertenze
23.8 Akutní stavy
23.9 Sledování pacientů