Kardiovaskulární medicína

Stáhnout knihu

Kniha je bezplatně k dispozici odborné veřejnosti na základě registrace uživatele a svolení vydavatele
Kniha je určena pouze odborné a zdravotnické veřejnosti

Bradyarytmie

Zpět

Václav Durdil

20.1 Úvod a klasifikace
   20.1.1 Dysfunkce sinusového uzlu
   20.1.2 Atrioventrikulární blokády
   20.1.3 Poruchy nitrokomorového vedení
20.2 Etiologie a patofyziologie
20.3 Klinický obraz
20.4 Diagnostika
   20.4.1 Elektrokardiografie
      20.4.1.1 Dysfunkce sinusového uzlu a syndrom chorého sinu
      20.4.1.2 Atrioventrikulární blokády
      20.4.1.3 Poruchy nitrokomorového vedení
      20.4.2 Dlouhodobé formy elektrokardiografické monitorace 20.4.3 Elektrofyziologické vyšetření
   20.4.4 Zátěžová elektrokardiografie
   20.4.5 Masáž karotid a test na nakloněné rovině
20.5 Prognóza
20.6 Léčba
   20.6.1 Farmakoterapie
   20.6.2 Kardiostimulace
      20.6.2.1 Stimulační režimy
      20.6.2.2 Indikace
      20.6.2.3 Technika výkonu
      20.6.2.4 Rizika terapie
      20.6.2.5 Dlouhodobé sledování