Kardiovaskulární medicína

Stáhnout knihu

Kniha je bezplatně k dispozici odborné veřejnosti na základě registrace uživatele a svolení vydavatele
Kniha je určena pouze odborné a zdravotnické veřejnosti

Elektrokardiografie

Zpět

Václav Durdil

19.1 Úvod, princip a technické provedení
19.2 Základní charakteristika elektrokardiografické křivky
19.3 Popis elektrokardiografické křivky
   19.3.1 Srdeční rytmus
   19.3.2 Komorová frekvence
   19.3.3 Osa srdeční
   19.3.4 Přechodová zóna
   19.3.5 Délka trvání intervalu PR, komplexu QRS a intervalu QT
   19.3.6 Morfologické abnormality vln, kmitů a úseků
   19.3.7 Přítomnost předčasných stahů