Kardiovaskulární medicína

Stáhnout knihu

Kniha je bezplatně k dispozici odborné veřejnosti na základě registrace uživatele a svolení vydavatele
Kniha je určena pouze odborné a zdravotnické veřejnosti

Revaskularizace myokardu

Zpět

Petr Hájek

8.1 Úvod
8.2 Měření frakční průtokové rezervy
8.3 Perkutánní koronární intervence
   8.3.1 Koronární stenty
   8.3.2 Lékové stenty
   8.3.3 Rizika a komplikace PCI
   8.3.4 Farmakoterapie při PCI
8.4 Aortokoronární bypass
   8.4.1 Princip CABG
   8.4.2 Komplikace CABG
8.5 Volba typu revaskularizace u stabilní ischemické choroby srdeční
   8.5.1 Revaskularizace versus optimální medikamentózní léčba
   8.5.2 Perkutánní koronární intervence versus aortokoronární bypass
8.6 Revaskularizace u akutního koronárního syndromu
8.7 Revaskularizace u diabetiků