Kardiovaskulární medicína

Stáhnout knihu

Kniha je bezplatně k dispozici odborné veřejnosti na základě registrace uživatele a svolení vydavatele
Kniha je určena pouze odborné a zdravotnické veřejnosti

Stabilní ischemická choroba srdeční

Zpět

Petr Hájek

6.1 Úvod a definice
6.2 Etiologie
6.3 Patofyziologie
6.4 Epidemiologie
6.5 Průběh onemocnění a jeho prognóza
6.6 Klinický obraz a diagnostika
   6.6.1 Klinický obraz
   6.6.2 Diagnostika
6.7 Stratifikace rizika úmrtí
   6.7.1 Klinické hodnocení
   6.7.2 Výsledek zátěžového testu
   6.7.3 Koronární anatomie
6.8 Léčba
   6.8.1 Farmakologická léčba pacientů s ICHS
   6.8.2 Revaskularizační léčba
6.9 Mikrovaskulární dysfunkce, mikrovaskulární angina pectoris
6.10 Vazospastická angina pectoris