Kardiovaskulární medicína

Stáhnout knihu

Kniha je bezplatně k dispozici odborné veřejnosti na základě registrace uživatele a svolení vydavatele
Kniha je určena pouze odborné a zdravotnické veřejnosti

Ateroskleróza a její komplikace

Zpět

Petr Hájek

5.1 Úvod
5.2 Definice
5.3 Patofyziologie
   5.3.1 Časná fáze rozvoje aterosklerotického plátu – endoteliální dysfunkce a vznik tukového proužku
   5.3.2 Pokročilý aterosklerotický plát, ruptura a trombóza plátu
5.4 Patologicko-anatomické typy aterosklerotického plátu
5.5 Klinický význam různých typů aterosklerotického plátu