Kardiovaskulární medicína

Stáhnout knihu

Kniha je bezplatně k dispozici odborné veřejnosti na základě registrace uživatele a svolení vydavatele
Kniha je určena pouze odborné a zdravotnické veřejnosti

Vyšetřovací metody v kardiologii

Zpět

Miloslav Špaček, Josef Veselka

3.1 Úvod do zobrazovacích metod
3.2 Základy zátěžových zobrazovacích testů
3.3 Zátěžový EKG-test
3.4 Transtorakální echokardiografie
3.5 Transezofageální echokardiogradie
3.6 Zátěžová echokardiografie
3.7 Nukleární zobrazovací metody
   3.7.1 Jednofotonová emisní výpočetní tomografie
   3.7.2 Pozitronová emisní tomografie
3.8 Výpočetní tomografie
   3.8.1 CT-koronarografie
3.9 Zobrazení magnetickou rezonancí
3.10 Invazivní diagnostické metody
   3.10.1 Diagnostická srdeční katetrizace
   3.10.2 Méně častá invazivní vyšetření věnčitých tepen
   3.10.3 Hemodynamické vyšetření