Kardiovaskulární medicína

Stáhnout knihu

Kniha je bezplatně k dispozici odborné veřejnosti na základě registrace uživatele a svolení vydavatele
Kniha je určena pouze odborné a zdravotnické veřejnosti

Tiráž

Kardiovaskulární medicína

 

editoři:

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., FESC, FSCAI, FICA | doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc.

autoři:
MUDr. David Alan | MUDr. Václav Durdil | MUDr. Radovan Fiala | MUDr. Jiří Fiedler | MUDr. Tomáš Grus, Ph.D. | doc. MUDr. Petr Hájek, Ph.D. | MUDr. Jakub Honěk | doc. MUDr. Tomáš Honěk, CSc. | MUDr. Tomáš Matějka | MUDr. Karel Novotný| MUDr. Jana Páleníčková| doc. MUDr. Lucie Riedelbauchová, Ph.D.| doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc.| MUDr. Miloslav Špaček | MUDr. David Tesař, CSc. | MUDr. Pavol Tomašov | prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., FESC, FSCAI, FICA | MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA | doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. | MUDr. Petra Zimolová

obrázky, grafy, schémata:
MUDr. Lenka Hoňková (kapitola 1)
Ing. Lenka Procházková (kapitoly 2–45)

©Facta Medica, 2015
Grafický návrh Facta Medica, s.r.o.
Elektronické a grafické zpracování a sazba X Production s.r.o.
Cover design ©Facta Medica, 2015
Vydala společnost Facta Medica, s.r.o., Srbská 2186/19, 612 00 Brno
Vydání první
ISBN 978-80-88056-00-3 (online: pdf)