Kardiovaskulární medicína

Stáhnout knihu

Kniha je bezplatně k dispozici odborné veřejnosti na základě registrace uživatele a svolení vydavatele
Kniha je určena pouze odborné a zdravotnické veřejnosti

Pokyny jak s knihou pracovat

Technické parametry nutné pro úspěšné stažení e-knihy [RUBRIKA]

Hardware

PC/MAC
Procesor: Intel Core 2 Duo 2GHz a vyšší, nebo podobný
Operační paměť: minimálně 4GB RAM
OS systém PC: min. Windows Vista (není zaručena 100% funkčnost), ideálně Windows 7 a vyšší (32/64bit), aktualizovaný
OS systém MAC: OS X 10.7 a vyšší, aktualizovaný
HDD: minimálně 4GB volného prostoru na pevném disku (samotná kniha má velikost cca 1GB po rozbalení)

Software
Minimalně: Acrobat Reader X pouze pro Windows Vista - není zaručena 100% funkčnost.
Ideálně: Acrobat Reader XI nebo Acrobat XI a vyšší.
Aktuální veze Acrobat Reader naleznete zde: https://get.adobe.com/reader/

Připojení
Doporučené:
Stabilní internetové připojení přes kabel nebo domácí / firemní wifi s rychlostí cca 20Mb/s a vyšší
Internetové připojení si můžete změřit zde: http://www.speedtest.net/ 
- spustíte tlačítkem BEGIN TEST

Nedoporučuje se:
Ke stažení knihy nepoužívejte mobilní internet, nebo jakýkoliv internet, který šíří mobilní operátor vzduchem
pomocí sítí EDGE, 3G nebo LTE (LTE zatím není vyzkoušené) V tomto případě se nemusí podařit stáhnout celou knihu z důvodů omezení, které mobilní internet přináší (tok a objem dat, FUP).

Pokyny pro stažení e-knihy

Po zadání přístupového kódu, který Vám byl zaslán, Vám systém nabídne volby „Otevřít“ nebo „Uložit“ nebo „Uložit jako“. Doporučuje se zvolit „Uložit“.

obrázek 1

Do vašeho zařízení do složky „Stažené soubory/Downloads“ bude pak stažen komprimovaný soubor ve formátu ZIP obsahující celou e-knihu. Stahování může trvat maximálně 25 minut (při pomalém připojení).

Z této složky přemístěte tento soubor na vybrané místo na HDD svého zařízení.

Komprimovaný soubor ve formátu ZIP na tomto místě extrahujte („rozzipujte“) pomocí software OS – kliknutím pravým klikátkem na soubor, zvolit „Otevřít“,
dále „Rozbalit“.

obrázek 2a obrázek 2b

Extrahují se jednotlivé soubory ve formátu pdf obsahující jednotlivé kapitoly, obsah a texty související s knihou.

Základní pokyny pro užívání e-knihy [RUBRIKA]

Spuštění/otevření e-knihy

E-knihu si otevřete kliknutím na soubor „zde zacnete“. V ní je obsažen interaktivní obsah umožňující listovat celou knihou.

Listování knihou/otvírání kapitol je možné pokliknutím na název kapitoly v obsahu, čímž se otevře příslušná kapitola na první straně s interaktivním seznamem podkapitol

obrázek 3

Návrat do obsahu knihy je možný pokliknutím na zápatí s názvem knihy, a to z každé strany

obrázek 4

Listování kapitolou/otvírání podkapitol je možné pokliknutím na název každé podkapitoly

Návrat do obsahu kapitoly je možný pokliknutím na záhlaví s názvem kapitoly, a to z každé strany

obrázek 5

Prohlížení grafických příloh (obrázků, tabulek, schémat a videí) – nachází-li se příloha na jiné straně než odkazová citace v textu je to naznačeno podtržením citace, která je interaktivní, a pokliknutím na ni se přemístíte na stranu, na které se příloha nachází.

obrázek 6

Návrat k odkazové citaci do textu zajistí pokliknutí na černou šipku umístěnou v rámečku s popisem

obrázek 7

Pozn. Pokud je grafická příloha na téže straně, odkazová citace není podtržena a není prolinkována. Prolinky jsou ve formátu PDF možné pouze mezi stranami, takže nejsou směrovány přímo na grafickou přílohu.

Spouštění a fungování videí – video se spustí pokliknutím na ikonu přehrávání uprostřed náhledu. Poté můžete být systémem vyzvání k povolení prohlížení obsahu; z rubriky “Volby/Options” je doporučeno zvolit možnost “Vždy důvěřovat tomuto dokumentu/Trust this document always”.

obrázek 8
Po povolení přehrávání vybráním možnosti musíte opětovně pokliknout na ikonu přehrávání. Video se jednorázově přehraje a zastaví se na posledním obrázku.

Pro opakované přehrání použijte symboly ve spodní části videa (šipka – přehrát, svislé dvě čáry pauza, lišta s kurzorem – přesun přehrávání vpřed a vzad).

Všeobecné pokyny pro užívání e-knihy

Při prohlížení knihy je možno využít všech možností, které skýtá Acrobat Reader a formát PDF, např.:

  • Zobrazení celé strany knihy v okně nebo části strany s možností percentuálního zvětšování zobrazení (zvětšení detailů příloh).

  • Možnost aktivní práce s textem v režimu „Poznámky a označení/Annotations“

    obrázek 9

  • Různobarevné zvýrazňování/podtrhávání vybraných částí textu v režimu „Zvýraznit text/Highlight text“ nebo„Podtrhnout/Underline“

  • Komentování textu v režimu „Přidat k vybranému textu lístek s poznámkou/Add note to text“ nebo Přidat lístek s poznámkou/Add sticky note“ nebo v režimu „Záložky/Bookmarks“

  • Vybrání důležitých sekvencí/výrazů z textu v režimu „Záložky/Bookmarks“

  • Možnost využití zobrazení náhledu miniatur stránek na liště v režimu „Stránky/Page Thumnails“

Je možné si přehrát do mobilního zařízení nebo na flash disk pouze část kapitol, aby se zbytečně nezaplňoval rpostor na paměti zařízení